همه فعالیت های ما در زندگی، شکلی از ارتباط هستند، ولی تنها از طریق سخن گفتن است که انسان به بالاترین سطح از ارتباط دست پیدا می کند و با دیگر موجودات تفاوت دارد. از نظر ما سخن گفتن مهم ترین ویترین شخصیت ماست و هنگامی که چه به دلیل عصبی بودن، چه کمرویی و چه ابهام در تفکر نتوانیم مقصود خود را واضح بیان کنیم، مخاطبان ما برداشتی نادرست از شخصیت ما خواهند داشت.رضایت شغلی، اجتماعی و شخصی تا حد زیادی به توانایی فرد برای ایجاد ارتباط واضح و موثر با مخاطبانش بستگی دارد، تا از این طریق بتواند آرزو ها و اعتقادات خود را بیان کند.

با این مقدمه باید گفت که "مهارت فن بیان چیزی بیش از بیان یک سری کلمات است" چرا که همه ما توانایی صحبت کردن را داریم اما همه زیبا و موثر صحبت نمی کنیم. اما خبر خوش اینکه مهارت فن بیان یک مهارت اکتسابی است، مانند یادگیری دوچرخه سواری و یا رانندگی، فقط نیاز دارد به تمرین، تمرین، تمرین.

برای رسیدن به این مهارت حیاتی باید به دانش و اطلاعات مختلفی دست پیدا کرد، که ما قصد داریم در آموزش مهارت فن بیان به آن ها بپردازیم.