باشگاه مهارت اوج فعالیت خود را از سال 1388 با برگزاری رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای آموزشی، آغاز کرد و پس از 8 سال تجربه در برگزاری موفق این رویدادها و افتخار همکاری با برندهای بنام کشور، در سال 1396 با هدف افزایش سطح مهارت جامعه در زمینه های مختلف،  فعالیت تخصصی خود را در حوزه آموزش های مهارت محور به سرپرستی علی رضوانی تبار آغاز نمود.

این باشگاه با بهره گیری و دعوت از بهترین اساتید در حوزه های مختلف در تلاش است تا با افزایش مهارت افراد، کارایی و اثربخشی آن ها را بالا برده که نتیجه این امر پیشرفت در زندگی شخصی و شغلی این افراد می باشد.

باشگاه مهارت اوج با تشکیل آکادمی های تخصصی در زمینه های مختلف اصل تخصص گرایی را در آموزش مهارت رعایت نموده و با توجه به نیازهای روز در زمینه مهارت آموزی، به صورت مداوم نسبت به دعوت از اساتید و متخصصان و تشکیل این آکادمی های تخصصی اقدام خواهد نمود.

ما باشگاه مهارت اوج را "آزادراه مهارت و موفقیت" می نامیم زیرا در این مسیر همه افراد آزادند تا بدون هیچ محدودیتی به مهارت آموزی مبادرت نموده و از این رهگذر به مقصد موفقیت برسند.

باشگاه مهارت اوج با بهره گیری از تجربه های موفقیت آمیز خود در همکاری با افراد، سازمان ها و ارگان های مختلف دولتی و بخش خصوصی با آغوشی باز، آمادگی خود را برای همکاری با کلیه گروه ها، اعلام می دارد.

بسیار خوشحالیم که در این مسیر افتخار همکاری با بزرگان را داشته ایم که در ادامه، نام بخشی از آن ها را مرور می کنیم:

همکاران