• Simple Item 3

 • 1

خدمات مرکز مهارت اوج

 • نیاز سنجی آموزشی

 • طراحی دوره های اختصاصی

 • کارگاه های آموزشی

 • سمینارهای آموزشی

 • دوره های آنلاین

 • تورهای آموزشی

 • 1

GC3

معرفی دوره ها

مرکز مهارت اوج

مرکز مهارت اوج فعالیت خود را از سال 1388 با برگزاری رویدادهای مختلف به ویژه رویدادهای آموزشی، آغاز کرد و پس از 8 سال تجربه در برگزاری موفق این رویدادها و افتخار همکاری با برندهای بنام کشور، در سال 1396 با هدف افزایش سطح مهارت جامعه در زمینه های مختلف، فعالیت تخصصی خود را در حوزه آموزش های مهارت محور به سرپرستی علی رضوانی تبار آغاز نمود.

بیشتر بخوانید
 • بیست و دومین دوره فن بیان
 • سومین کارگاه ارائه تجاری
 • بیست ویکمین دوره فن بیان
 • بیستمین دوره فن بیان
 • هفتمین کارگاه مهارت های ارتباط بامشتری
 • نوزدهمین دوره فن بیان
 • اولین دوره سخنرانی حرفه ای
 • ششمین کارگاه مهارت های ارتباط بامشتری
 • نهمین کارگاه نقشه راه فن بیان
 • همایش مهارت های ارتباط با مشتری
 • هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • چهاردهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • پنجمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری
 • کارگاه مهارت های ارتباط موثر 1
 • همایش نقشه راه فن بیان و سخنرانی
 • اولین کارگاه ارائه حرفه ای
 • اولین دوره جامع نخبگان سخنرانی
 • دوازهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • چهارمین کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری
 • پنجمین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان
 • یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری
 • دهمین دوره فن بیان و سخنوری
 •  ششمین کارگاه نقشه راه سخنرانی
 • پنجمین کارگاه نقشه راه سخنرانی
 • چهارمین کارگاه نقشه راه سخنرانی
 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 9
 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 8
 • کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان 2 - باشگاه مهارت اوج
 • ششمین کارگاه مبانی فن بیان باشگاه مهارت اوج
 • هفتمین دوره فن بیان و سخنوری اوج
 • ششمین دوره فن بیان وسخنوری اوج
 • کارگاه مهارت های ارتباط با مشتری کلینیک زیباییی آمون
 • پنجمین کارگاه مبانی فن بیان
 • اولین کارگاه سخنرانی به سبک بزرگان
 • پنجمین دوره فن بیان و سخنوری
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 10178
  نفر ساعت آموزش

 • 1281
  مهارت آموز

 • 14
  عضو هیئت علمی

 • 35
  دوره آموزشی

 • 14
  محصول آموزشی

 • 1