GRS slider

ضرورت دوره:

در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد. از سوی دیگر برای فراگیری هر مهارتی ابتدا می بایست با اصول و مبانی آن آشنا شد که در این دوره اصول و مبانی مهارت فن بیان و سخنوری به صورت کامل تبیین خواهد شد.

اهدف رفتاری دوره:

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

 •  تفاوت میان فن بیان سخنرانی با بشناسد
 • با حوزه های موثر بر فن بیان و سخنوری آشنا شود
 • انواع کلمات دایره واژگانی خود را بشناسد
 • تکنیک های بیدار کردن کلمات خواب را مورد استفاده قرار دهد
 • اهمیت بداهه گویی را تشخیص دهد و با مبانی آن آشنا شود
 • اهمیت مخاطب شناسی را تشخیص دهد و با مبانی آن آشنا شود
 • با به کارگیری تمرین های آموزش داده شده تپق زدن را از صحبت خود حذف کند
 • با ترس از صحبت در جمع بیشتر آشنا شود و راهکارهای اولیه مقابله با آن را شناخته و با به کارگیری آن ها ترس از صحبت در جمع را کاهش دهد
 • از طریق آشنایی با سیگنال های اشتباه در زبان بدن از به کار بردن ان ها خودداری کند

سر فصل های دوره:

 • تفاوت میان فن بیان و سخنرانی
 • قلمروهای مهارت فن بیان و سخنوری
 • انواع کلمات در دایره واژگان و کلمات خواب
 • راهکارهای ایجاد جذابیت در کلام
 • مخاطب شناسی و عوامل موثر بر آن
 • بداهه گویی و اهمیت آن در فن بیان
 • تمرین هایی جهت حذف تپق در صحبت
 • ترس از صحبت در جمع و راهکارهای مقابله با آن
 • سیگنال های اشتباه در زبان بدن

مخاطبان دوره:

 • کلیه پرسنل فروش
 • کلیه پرسنلی که در سازمان خود با مشتری ارتباط دارند
 • مدیران و سرپرستان
 • معلمان، مدرسان و اساتید
 • دانش آموزان و دانش جویان
 • و کلیه افرادی که ارتباط کلامی را جزو مهارت های کلیدی می دانند و نمی توانند از تأثیر آن در زندگی و کار خود چشم پوشی کنند.


ویژگی های منحصر به فرد دوره:

شرکت کنندگان در این دوره در مدت زمان کوتاهی با ابعاد و زوایای مختلف مهارت فن بیان و سخنوری آشنا می شوند.

مدت دوره و تعداد جلسات:

4 ساعت آموزش نظری طی یک جلسه

مدرس دوره

 • 1

سوابق برگزاری کارگاه مبانی فن بیان

 • هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • ششمین کارگاه مبانی فن بیان باشگاه مهارت اوج

  ششمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • پنجمین کارگاه مبانی فن بیان

  پنجمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • چهارمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  چهارمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • سومین کارگاه نقشه راه فن بیان

  سومین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • دومین کارگاه نقشه راه فن بیان

  دومین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • اولین کارگاه نقشه راه فن بیان

  اولین کارگاه نقشه راه فن بیان