ضرورت دوره:

در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد. از سوی دیگر برای فراگیری هر مهارتی ابتدا می بایست با اصول و مبانی آن آشنا شد که در این دوره اصول و مبانی مهارت فن بیان و سخنوری به صورت کامل تبیین خواهد شد.

اهدف رفتاری دوره:

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

 •  تفاوت میان فن بیان سخنرانی با بشناسد
 • با حوزه های موثر بر فن بیان و سخنوری آشنا شود
 • انواع کلمات دایره واژگانی خود را بشناسد
 • تکنیک های بیدار کردن کلمات خواب را مورد استفاده قرار دهد
 • اهمیت بداهه گویی را تشخیص دهد و با مبانی آن آشنا شود
 • اهمیت مخاطب شناسی را تشخیص دهد و با مبانی آن آشنا شود
 • با به کارگیری تمرین های آموزش داده شده تپق زدن را از صحبت خود حذف کند
 • با ترس از صحبت در جمع بیشتر آشنا شود و راهکارهای اولیه مقابله با آن را شناخته و با به کارگیری آن ها ترس از صحبت در جمع را کاهش دهد
 • از طریق آشنایی با سیگنال های اشتباه در زبان بدن از به کار بردن ان ها خودداری کند

سر فصل های دوره:

 • تفاوت میان فن بیان و سخنرانی
 • قلمروهای مهارت فن بیان و سخنوری
 • انواع کلمات در دایره واژگان و کلمات خواب
 • راهکارهای ایجاد جذابیت در کلام
 • مخاطب شناسی و عوامل موثر بر آن
 • بداهه گویی و اهمیت آن در فن بیان
 • تمرین هایی جهت حذف تپق در صحبت
 • ترس از صحبت در جمع و راهکارهای مقابله با آن
 • سیگنال های اشتباه در زبان بدن

مخاطبان دوره:

 • کلیه پرسنل فروش
 • کلیه پرسنلی که در سازمان خود با مشتری ارتباط دارند
 • مدیران و سرپرستان
 • معلمان، مدرسان و اساتید
 • دانش آموزان و دانش جویان
 • و کلیه افرادی که ارتباط کلامی را جزو مهارت های کلیدی می دانند و نمی توانند از تأثیر آن در زندگی و کار خود چشم پوشی کنند.


ویژگی های منحصر به فرد دوره:

شرکت کنندگان در این دوره در مدت زمان کوتاهی با ابعاد و زوایای مختلف مهارت فن بیان و سخنوری آشنا می شوند.

مدت دوره و تعداد جلسات:

4 ساعت آموزش نظری طی یک جلسه

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1002

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: فن بیان و سخنرانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

سوابق برگزاری کارگاه مبانی فن بیان

 • هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هشتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  هفتمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • ششمین کارگاه مبانی فن بیان باشگاه مهارت اوج

  ششمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • پنجمین کارگاه مبانی فن بیان

  پنجمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • چهارمین کارگاه نقشه راه فن بیان

  چهارمین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • سومین کارگاه نقشه راه فن بیان

  سومین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • دومین کارگاه نقشه راه فن بیان

  دومین کارگاه نقشه راه فن بیان

 • اولین کارگاه نقشه راه فن بیان

  اولین کارگاه نقشه راه فن بیان