دوره های مهارت محور

منظور از دوره های مهارت محور دوره هایی است که به آموزش یک مهارت خاص به صورت عمومی می پردازد. تمرکز این نوع دوره ها بر انتقال مفاهیم پایه و بنیادی در هر یک از مهارت بوده و برای طیف گسترده ای از مهارت آموزان کاربردی و مفید است.

 

دوره های وظیفه محور

هدف اصلی دوره های وظیفه محور مرکز مهارت اوج ارائه آموزش های لازم برای افراد در جایگاه های مختلف سازمانی است. این دوره ها از ترکیب چندین دوره مهارت محور تشکیل می شوند با این تفاوت که هر یک از دوره های مهارت محور برای جایگاه سازمانی مد نظر، اختصاصی سازی شده اند. ویژگی اصلی این دوره ها ماژولار بودن  آن است که متقاضی/کارفرما می تواند بر اساس نیاز خود مهارت های مدنظر را انتخاب کند.