ضرورت های دوره:

در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.

 

اهدف رفتاری دوره:

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

 • با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد
 • انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد
 • نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد
 • توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد
 • مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد
 • دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد
 • مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید
 • با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد
 • با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.

 

 سر فصل های دوره:

 • راهکارهای افزایش دایره لغت
 • کلمات خواب و راه بیدار کردن آن ها
 • تکنیک های استفاده از شعر و داستان در صحبت
 • چگونه صحبتمان را کادوپیچ کنیم؟
 • فاجعه های کلامی
 • حذف تکیه کلام در صحبت
 • راهکار های مقابله با ترس از صحبت در جمع
 • مهارت مخاطب شناسی و بهره گیری از آن در صحبت
 • تنفس دیافراگمی و تمرین های تنفسی

  

مخاطبان دوره:

 • کلیه پرسنل فروش
 • کلیه پرسنلی که در سازمان خود با مشتری ارتباط دارند
 • مدیران و سرپرستان
 • معلمان، مدرسان و اساتید
 • دانش آموزان و دانش جویان
 • و کلیه افرادی که ارتباط کلامی را جزو مهارت های کلیدی می دانند و نمی توانند از تأثیر آن در زندگی و کار خود چشم پوشی کنند.

  

ویژگی های منحصر به فرد دوره:

 • در هر جلسه کلیه شرکت کنندگان می بایست در مقابل جمع صحبت کنند و صحبت آن ها توسط مدرس و نیز دیگر شرکت کنندگان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد
 • هر جلسه دارای تمرین های عملی می باشد که این تمرین ها زیر نظر پشتیبان دوره انجام خواهد شد

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1001

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: فن بیان و سخنرانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

ویژگی های دوره


   امکان برگزاری پیش آزمون آنلاین
   (جهت آشنایی بیشتر مدرس با مهارت آموزان)

   امکان اختصاصی سازی دوره

   تمرین های عملی
   
   مثال های کاربردی متناسب با مهارت آموزان

  امکان ارزیابی در پایان دوره

  صدور کارنامه جامع

 
 

سوابق برگزاری دوره فن بیان و سخنوری اوج

 • بیست و دومین دوره فن بیان

  بیست و دومین دوره فن بیان

 • بیست ویکمین دوره فن بیان

  بیست ویکمین دوره فن بیان

 • بیستمین دوره فن بیان

  بیستمین دوره فن بیان

 • نوزدهمین دوره فن بیان

  نوزدهمین دوره فن بیان

 • هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  هفدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  شانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  پانزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • چهاردهمین دوره فن بیان و سخنوری

  چهاردهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • سیزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  سیزدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • دوازهمین دوره فن بیان و سخنوری

  دوازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

  یازدهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • دهمین دوره فن بیان و سخنوری

  دهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 9

  نهمین دوره فن بیان و سخنوری

 • عکس دوره فن بیان و سخنوری 8

  هشتمین دوره فن بیان و سخنوری

 • هفتمین دوره فن بیان و سخنوری اوج

  هفتمین دوره فن بیان و سخنوری

 • ششمین دوره فن بیان وسخنوری اوج

  ششمین دوره فن بیان و سخنوری

 • پنجمین دوره فن بیان و سخنوری

  پنجمین دوره فن بیان و سخنوری

 • چهارمین دوره فن بیان و سخنوری

  چهارمین دوره فن بیان و سخنوری

 • سومین دوره فن بیان و سخنوری

  سومین دوره فن بیان و سخنوری

 • دومین دوره فن بیان و سخنوری

  دومین دوره فن بیان و سخنوری

 • اولین دوره فن بیان و سخنوری

  اولین دوره فن بیان و سخنوری