اهداف و ضرورت های دوره:

نیروی انسانی با انگیزه، پیوسته در پی بکارگیری کلیه قابلیتها و استعدادهای شخصی خود بوده و تمامی تلاش خود را جهت کسب اهداف سازمان به کار می‌بندد. با توجه به آنچه گفته شد، می توان دریافت که شناخت ماهیت انگیزش نیز روش ایجاد انگیزش در مرئوسین، مهارتی اساسی برای مدیران است.
با توجه به اهمیت روز افزون مقوله انگیزش کارکنان، و انواع شیوه‌ها و ابزارهایی که در سازمانها، جهت برانگیختگی بیشتر کارکنان در جهت کسب اهداف سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، طراحی و تنظیم هر برنامه انگیزشی باید با توجه به محیط برونی و درونی سازمان، نوع صنعت مربوطه و ویژگی های کارکنان صورت پذیرد.

 

سر فصل های دوره: 

  • شناسایی عوامل رفتاری، شخصیتی و ادراکی انگیزش
  • ارائه راهکارها و ابزارهای ایجاد، حفظ و افزایش انگیزش در کارکنان.
  • ارائه راهکارهائی برای جلوگیری از کاهش انگیزش.
  • طراحی سیستم طراحی و ارزیابی مشاغل و سامانه جبران خدمات متناسب.

 

مخاطبان دوره:

  • مدیران ارشد و میانی و عملیاتی (سرپرستی)
  • سایر کارکنان سازمان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

  • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی و عملیاتی (سرپرستی)
  • یک دوره 17 ساعته برای کارکنان

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه  mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1502

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مدیریت منابع انسانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

مدرس دوره

  • 1