سر فصل های دوره:

 • انواع نامه های اداری -
  - نامه های اداری بر اساس محتوا
  - بر اساس سطح سازمانی فرستنده و گیرنده
  - نامه های درون سازمانی و برون سازمانی

 • گردش نامه های اداری در اتوماسیون های ادار
  - تهیه ، ثبت ، ارسال و بایگانی نامه ها

 • ساختار و اجزای نامه های اداری

 • شیوه تهیه یک نامه اداری از ابتدا تا بایگانی

 • قطع نامه های اداری - A4 و A5
  - کاربرد هر کدام از قطع نامه ها در سیستم های اداری
 • ویرایش و پردازش متن نامه ها
  - کوتاه نویسی ، ساده نویسی و درست نویسی در تهیه نامه ها

 

ویژگی های منحصر به فرد دوره:

 • تمرین عملی در دوره به صورت گروهی و کارگاهی جهت آشنایی با انواع نامه ها و چگونگی اصلاح مشکلات هر نوع نامه اداری انجام خواهد شد.

مدت دوره و تعداد جلسات:

این دوره بسته به نیاز سازمان به دو صورت 16 و 24 ساعته قابل برگزاری است.

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1202

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: ارتباط نوشتاری (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

مدرس دوره

 • 1