میزان تحصیلات مخاطبان نقش بسیار مهمی در طرز فکر آن ها دارد؛

علاوه بر میزان تحصیلات، نوع تحصیلات آنها نیز باعث نگاه متفاوت آنها به موضوعات می شود.

در این ویدئوی به نکات مربوط به تحصیلات مخاطبان در مبحث مخاطب شناسی خواهیم پرداخت.

متن این ویدئو را در زیر بخوانید:

به نام خدا
سلام خدمت همه شما دوستان و مخاطبان عزیزم.
بنده علی رضوانی تبار هستم. مدیر باشگاه مهارت اوج مدرس و مربی فن بیان ومهارت های ارتباط کلامی. امیدوارم که روز های بسیار خوبی را پشب سر گذاشته باشید و روز های روشنی را پیش روی شما باشد.
در این فایل ویدئویی قصد دارم در رابطه با یکی دیگر از ویژگی ها مخاطبان که باید به آنها توجه بکنید، صحبت بکنم.
تحصیلات مخاطبان. ما باید زمانی که می خواهیم برای افراد مختلف صحبت بکنیم، تحصیلات آنها را مدنظر قرار می دهیم. از دو منظر می خواهم به این تحصیلات نگاه بکنم:
1. سطح تحصیلات.
هرچه قدر سطح تحصیلات مخاطبان شما بالاتر باشد، مبنا و پایه علمی صحبت های ما هم به همان میزان باید بالاتر باشد. مثال بزنم برایتان: فرض بکنید برای دانش آموزان دبیرستان می خواهید صحبت بکنید. باید مثال هایتان، مثال های ساده تری باشد و ملموس تر باشد اما زمانیکه می خواهید برای افرادی که کارشناسی ارشد و یا دکتری دارند، صحبت بکنید، حتماً باید مصداق های علمی و سند و مدرک علمی برای آنها ارائه بکنید. پس به این نکته توجه بکنید هرچه قدر سطح تحصیلات مخاطبان شما بالاتر باشد، صحبت شما باید علمی تر باشد و هرچه قدر سطح دانش مخاطبان شما پایین تر باشد باید از مثال های ملموس تر و زبان ساده تری استفاده بکنید.
اما جنبه دیگری که در تحصیلات مخاطبان مهم هست و باید آنرا در نظر بگیرید نوع تحصیلات مخاطبان هست.
2. نوع تحصیلات مخاطبان.
مثالم را اینطور خدمتتان عرض بکنم: فرض بکنید برای دوگروه مختلف قرار هست صحبت بکنید. یک گروه فارغ¬التحصیلان رشته مهندسی هستند و گروه دیگر فارغ-التحصیلان رشته هنر. قطعاً زمانی که می خواهید برای مهندسان و فارغ¬التحصیلان رشته های مهندسی صحبت بکنید، می توانید از مثال هایی که دارای اعداد و ارقام هستند بیشتر استفاده بکنید. چراکه رشته های مهندسی نیاز به ریاضیات قوی دارد و قطعاً این افراد نیمکره چپ مغزشان بیشتر درگیر هست. اما زمانی که می خواهید برای دانشجویان رشته های هنر و فارغ¬التحصیلان رشته های هنر صحبت بکنید، قطعاً می توانید صحبتتان را ببرید به سمتی که بیشتر حس این افراد درگیر هست. مثال های شما می تواند مثال های هنری باشد. اگر از مثال هایی که اعداد و ارقام زیادی دارد یا بیشتر به سمت مثال های مهندسی هست، استفاده بکنید، قطعاً مخاطبان شما رابطه خوبی را با شما برقرار نخواهند کرد. پس حتماً وقتی دارید صحبت می کنید، میزان تحصیلات مخاطبان خودتان را مدنظر قرار بدهید تا بتوانید تأثیر گذاری بیشتری را در صحبت خودتان داشته باشید. امیدوارم که همیشه در اوج باشید. تا فایل بعد با همه شما خداحافظی می کنم.

MP4 download icons

MP3 download icons