دوره اصول و فنون مذاکره

ضرورت دوره:

شرکت کنندگان در این دوره با اصول و فنون پایه ای مذاکره آشنا می شوند و در هر اصل با جایگاه آن و نحوه استفاده از آن در مذاکره ها، آشنا شده و می توانند در مذاکره ها مسیر بهتری را برای دستیابی به نتیجه برنده برنده پیش ببرند.

سرفصل دوره:

• مذاکره چیست؟
• انواع سطوح مذاکره
• مدل توجه دوگانه و برخورد با تعارض
• متقاعد سازی و مذاکره
• انسان ها چگونه تصمیم گیری می کنند؟
• برداشت اولیه
• اصل 12
• نبایدهای مذاکره
• امتیاز در مذاکره
• اعتماد در مذاکره
• مواجهه با دروغ در مذاکره
• تسلط کلامی در مذاکره
• اصول متقاعدسازی و تاثیرگذاری
• تکنیک ها و ترفندهای مذاکره

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه  mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا