yalda banner2


109

سوابق تحصیلی

• لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران(1379-1375)
• کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی(1390-1387)
• دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ( در مرحله دفاع)

سوابق آموزشی

• تدریس در دبیرستان های اهواز از سال 1386 تاکنون
• بیست سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش خوزستان
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به مدت دو ترم/ گروه ارتباطات (1391-1390)
• مدرس دانشکده علمی کاربردی خبر خبرگزاری ایرنا در اهواز/ گروه ارتباطات (از سال 1390تاکنون)
• مدرس دانشگاه پیام نور اهواز/ گروه ارتباطات/ دروس ارتباطات، رسانه و روزنامه نگاری (از سال 92 تا 95)
• مدرس دانشگاه جهاد دانشگاهی خوزستان (سال 1393)
• تدریس یک دوره «آموزش مجری گری»/ مرکز آموزش حوزه هنری خوزستان/ 1391
• تدریس دو دوره «آموزش مجری گری و سخنرانی»/ مرکز آموزش جهاد دانشگاهی خوزستان 1394
• تدریس دوره «ارتباطات انسانی»/ مرکز آموزش مناطق نفت خیز جنوب/ 1393
• تدریس دوره «ارتباطات انسانی و اصول و فنون مذاکره»/ بیمارستان صنعت نفت/1392
• تدریس چهار دوره «اصول و فنون مذاکره»، «ارتباط با رسانه»، «شناخت افکار عمومی» و «سواد رسانه ای»/ کارشناسان روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور/ 1393
• مدرس مرکز آموزش استانداری خوزستان
• مدرس دوره «ارتباطات انسانی»/ سازمان انتقال خون/ 1395
• مدرس دوره «ارتباطات انسانی»/ بانک مهر اقتصاد خوزستان/ 1394
• مدرس دوره «ارتباطات انسانی»/ بانک مهر اقتصاد بوشهر/ 1394
• «مربی رسانه» در رویدادهای فرآفرین جهاد دانشگاهی خوزستان


فعالیت های پژوهشی و سوابق اجرایی

• کارشناس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان(1385-1381)
• کارشناس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان (مأمور به خدمت،1385)
• گزارشگر رادیو خوزستان از سال 1376 تا 1382
• گوینده رادیو خوزستان از سال 1382 تا کنون (برنامه های زنده و تولیدی)
• مجری تلویزیون خوزستان از سال 1381 تا کنون (برنامه های زنده و تولیدی)
• روزنامه نگار
• عضو خانه مطبوعات استان خوزستان
• یادداشت نویسی در حوزه ی اجتماعی و فرهنگی در مطبوعات و رسانه های استان و کشور
• عضو کارگروه نخبگان امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان


مقالات

• مقاله علمی و پژوهشی «بازنمایی الگوهای سبک زندگی در سریال های تلویزیونی» در فصلنامه تخصصی رسانه