10 مهارت لازم برای مدیران فروش (براساس میزان اهمیت)

هر شغلی نیازمند داشتن مجموعه ای از مهارت ها است؛ درواقع با داشتن این مهارت ها، تبدیل به یک فرد ماهر در آن حیطه، می شویم.
در این مقاله قصد داریم 10 تا از مهم ترین مهارت های لازم برای مدیران فروش را برشماریم. این 10 مورد توسط مدیران فروش و بر اساس اهمیت، رتبه بندی شده اند.

مهارت متقاعد سازی: به معنای متقاعد کردن دیگران برای تغییر فکر یا رفتارشان.
(میزان اهمیت: 78%)

گوش دادن فعال: توجه به صحبت دیگران، زمان گذاری برای فهم نکات، پرسیدن سوالات مناسب و عدم قطع صحبت دیگران.
(میزان اهمیت: 75%)

صحبت کردن: گفتگو با افراد به منظور انتقال موثر اطلاعات.
(میزان اهمیت: 75%)

هماهنگ سازی: مرتب سازی کارها در راستای فعالیت های دیگران.
(میزان اهمیت: 72%)

تفکر انتقادی: تشخیص ضعف ها و قدرت های راه حل های جایگزین، نتایج یا رویکردها نسبت به مسائل، با استفاده از منطق و استدلال.
(میزان اهمیت: 72%)

مذاکره: مذاکره با افراد و تلاش برای تطبیق تفاوتها.
(میزان اهمیت: 72%)

درک مطلب: فهم جملات نوشته شده در اسناد و مدارک مرتبط با کار.
(میزان اهمیت: 72%)

خدمت محور: یافتن راه هایی برای کمک به افراد.
(میزان اهمیت: 72%)

درک اجتماعی: آگاهی نسبت به واکنش دیگران و درک اینکه چرا آنها اینگونه واکنش نشان میدهند.
(میزان اهمیت: 72%)

یادگیری فعال: درک معنای اطلاعات جدید برای حل مسئله و تصمیم گیری های آینده و حال حاضر.
(میزان اهمیت: 69%)