GRS slider

ضرورت دوره:

حرفه ی مجریگری یکی از حرفه های بسیار جذاب و دوست داشتنی به ویژه در میان قشر جوان می باشد. این حرفه با توجه به جذابیت های خود طرفداران بسیاری دارد، اما در کنار این جذابیت ها سختی ها و حساسیت های این حرفه نیز بسیار قابل توجه می باشد. با توجه به تعداد دوست داران این حرفه،آن طور که شایسته است به تبیین اصول و مبانی صحیح آن پرداخته نشده است. از این رو برگزاری کارگاه مبانی مجریگری به ویژه برای دوست داران این رشته بسیار حائز اهمیت می باشد.

اهداف رفتاری دوره:

 • مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:
 • با وظایف مختلف یک مجری حرفه ای آشنا شود
 • کارهایی که می بایست قبل از برنامه انجام دهد را بشناسد
 • مختصات یک شروع و پایان مناسب در اجرا را درک کند
 • نکات مربوط به پوشش مناسب مجریان آقا و خانم را بیاموزد
 • نباید های اجرا را فراگیرد و در صورت وجود از اجرای خود حذف کند

سرفصل های دوره:

 • آشنایی با وظایف مجری
 • آشنایی با کارهایی که باید قبل از اجرا صورت پذیرد
 • نکات مربوط به یک شروع و پایان حرفه ای
 • پوشش مجریان آقا و خانم باید چگونه باشد؟
 • ورود ممنوع های اجرا

مخاطبان دوره:

 • مجریان جوان
 • کلیه علاقمندان به رشته مجریگری

ویژگی های منحصر به فرد دوره:

 • کلیه مطالب این دوره همراه با مثال های عملی و تجربی برخاسته از صدها ساعت اجرای رویداد و تلویزیون می باشد.
 • شرکت کنندگان در این دوره در مدت زمان کوتاهی با ابعاد و زوایای مختلف حرفه ی مجریگری آشنا می شوند.

مدت دوره و تعداد جلسات:

3 ساعت آموزش نظری طی یک جلسه

مدرس دوره

 • 1

سوابق برگزاری کارگاه مبانی مجریگری