اهداف و ضرورت های دوره:

فشار روانی بر عملکرد سازمانی و شغلی افراد اثر گذار است این اثر ممکن است مثبت یا منفی باشد. کارکنان و مدیران باید علایم استرس، علل بروز و راههای رفع آن را شناخته و در راستای بهینه سازی عملکرد خود حرکت کنند.
بدون تردید، بررسی عمیق و کاربردی راههای کاهش فشار روانی، می تواند سبب دستیابی به اهداف فردی، بخشی و سازمانی شود. یک سازمان سالم مجموعه ای از کارکنان و مدیران است که از نظر فکری و جسمی سالم باشند. با گذراندن این دوره انتظار می رود کارکنان و مدیران به سلامت شغلی و روانی و شادابی در زندگی دست یابند.
هدف عمده این دوره بهبود سلامت روانی افراد سازمان است که در سایه این سلامت، بهره وری سازمانی بهبود خواهد یافت.

اهداف فرعی این دوره عبارتند از:

 • درک فشار روانی: مفهوم و علائم.
 • تحلیل علل فشار روانی.
 • راهکارهای کاهش فشار روانی.

 

سر فصل های دوره:

 • شناخت علائم، مفاهیم، فرآیند ابتلا و روش های اندازه گیری فشار روانی
 • تحلیل زمینه های بروز فشار روانی.
 • راهکارهای کاهش فشار روانی در کار.
 • مدیریت بهینه زمان و کاهش فشار ناشی از کمبود زمان .
 • توجه به فشارهای روانی همکاران و زیردستان.

 

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی و عملیاتی (سرپرستی)
 • سایر کارکنان سازمان

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی و عملیاتی (سرپرستی)
 • یک دوره 17 ساعته برای کارکنان

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1505

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مدیریت منابع انسانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

مدرس دوره

 • 1

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا