سر فصل های دوره:

 • تعریف ویرایش

 • انواع ویرایش
  - ویرایش فنی
  - ویرایش زبانی
  - ویرایش محتوایی

 • وظایف ویراستار -

 • ارتباط و تعامل ویراستار و مولف

 • انواع ویراستار
  - ویراستار حرفه ای
  - ویراستار غیر حرفه ای
  - سر ویراستار
  - نمونه خوان و غلط گیر

 • تعریف زبان

 • انواع زبان
  - زبان رسمی و معیار
  - زبان عامیانه
  - زبان محاوره
  - لهجه ها و گویش ها
  - زبان مطبوعاتی و ژورنالیستی

 • مباحث دستور زبان فارسی

 • اصول نگارش فارسی
  - راه های ساده نوشتن
  - راه های کوتاه نوشتن
  - راه های درست نوشتن
  - نشانه گذاری
  - رسم الخط

 • اصول پردازش نوشته ها
  - تایپ
  - فونت
  - قلم
  - حاشیه گذاری
  - صفحه بندی - صفحه آرایی
  - تیتر سازی - انواع تیتر
  - پاراگراف بندی

 • معادل سازی برای واژه های بیگانه

 • چگونگی حفاظت از زبان فارسی از آسیب های موجود

 

ویژگی های منحصر به فرد دوره:

 • پایه و اساس این دوره بیشتر بر اساس تمرین و کار عملی و کارگاهی است. بنابراین پس از طرح مباحث نظری، انواع نوشته ها در کلاس طرح و فراگیران به ویرایش، پردازش و اصلاح زبانی، فنی و ساختاری آنها خواهند پرداخت.

مدت دوره و تعداد جلسات:

این دوره بسته به نیاز سازمان به دو صورت 16 و 24 ساعته قابل برگزاری است.

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1206

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: ارتباط نوشتاری (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

مدرس دوره

 • 1