اهداف و ضرورت های دوره:

گروه، از مجموعه ای از افراد تشکیل شده که دارای قابلیتهای ویژه‌ای هستند و به منظور کسب هدف یا اهدافی معینی، با یکدیگر همکاری می‌نمایند. اغلب صاحب‌نظران علم مدیریت، اذعان دارند که معمولاً عملکرد اعضای گروه از خاصیت هم افزایی برخوردار است. مدیران باید توانایی ادارة تیم های تخصصی مختلف را در خود پرورش دهند، زیرا گفته می شود که در سازمانهای نوین، تیم‌ها مبنای عملکرد موفقیت آمیز سازمانها به شمار می‌روند.
پرورش مهارتهای تشکیل تیم و هدفگذاری، طراحی ساختار، تسهیل ارتباطات با فرهنگ سازی، تعیین رهبر و جبران عملکرد اعضای تیم ها از اولویت های مهم و حیاتی مدیران موفق و اثر بخش به شمار می رود. علاوه بر این طراحی سیستمهای ارزیابی عملکرد تیم ها و اعضای آنها، طراحی برنامه های آموزشی و اداره جلسات گروهی، از ضروریات افزایش اثر بخشی تیم‌های کاری می باشد.

 

سر فصل های دوره:

 • شناخت انواع گروه‌های سازمانی و فرآیند شکل گیری آنها .
 • هدف گذاری و تعیین رهبری گروه‌ها با تشریح فرآیندهای مربوط.
 • بررسی راهکارهای بهبود عملکرد و افزایش اثر بخشی گروه‌های کاری.
 • تحلیل ارتباطات میان اعضا و پویایی های گروه .
 • شناسایی راهکارهای اندازه گیری عملکرد گروه‌های کاری.

 

مخاطبان دوره:

 • مدیران ارشد و میانی
 • کارکنان و مدیران رده سرپرستی

مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت این دوره 17 ساعت می باشد که برگزاری آن به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی
 • یک دوره 71 ساعته برای کارکنان و کارشناسان

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1504

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مدیریت منابع انسانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

مدرس دوره

 • 1