سر فصل های دوره:

 • انواع گزارش های اداری :
  - تقسیم بندی گزارش ها بر اساس موضوع : حقوقی ، بازرگانی ، ماموریت ، فنی ، سفر و ..
  - تقسیم بندی گزارش ها بر اساس حجم و اندازه : کوتاه ، بلند

 • ساختار انواع گزارش های اداری

 • چگونگی گردش گزارش های اداری در سیستم های اداری:

 • - تهیه نامه معرف
  - تهیه پیوست ها
  - مکاتبات و نامه نگاری های مربوط به گزارش ها

 • تهیه فرم گزارش های اداری:
  - فواید و کارکرد های فرم گزارش
  - چگونگی طراحی فرم در اتوماسیون
  - مباحث نرم افزاری و ساختاری فرم ها

 • چگونگی تهیه ی گزارش:
  - طراحی موضوع
  - جمع آوری اطلاعات
  - مصاحبه ، یادداشت برداری ، فیش برداری ، عکس ، فیلم و...
  - نگارش متن گزارش

 • چگونگی ویرایش و پردازش گزارش های اداری

 

ویژگی های منحصر به فرد دوره:

 • تمرین در کلاس در زمینه بررسی ، ویرایش و اصلاح نمونه هایی از گزارش های موجود در آن سازمان جهت شناخت اشکالات موجود .
 • نگارش نمونه هایی از گزارش ها در دوره و سپس بررسی و اصلاح آنها به صورت گروهی و کارگاهی
 • طراحی نمونه هایی از فرم گزارش و بررسی آنها در دوره .

مدت دوره و تعداد جلسات:

این دوره بسته به نیاز سازمان به دو صورت 16 و 24 ساعته قابل برگزاری است.

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1204

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: ارتباط نوشتاری (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

مدرس دوره

 • 1