اهداف و ضرورت های دوره:

هنگامی که یک استراتژی برای کل سازمان تعریف می‌کنیم، لازم است تمهیداتی را برای اجرای آن بیندیشیم. اجرای راهبرد در واقع به مفهوم ترجمة آن در قالب وظایف کارکردی است. از جمله کارکردهای مهم سازمانها نیز می‌توان به مدیریت بازاریابی اشاره کرد. از این رو لازم است سازمانها در پیاده سازی استراتژی خود، در ابتدا به تعریف استراتژیهای بازاریابی بپردازند. این استراتژیها در قالب راهبردهای عام و راهبردهای چهار P تعریف می شوند.
در این دوره استراتژیهای بازاریابی در چهار بخش شامل استراتژیهای محصول، قیمت، توزیع و ترفیع ارائه خواهد شد. ارتباط هدفها و استراتژی‌های دایره بازاریابی با هدف‌های کلی سازمان از ضرورتهای موفقیت یک سازمان در بلند مدت است. برای آن که بتوان به یکپارچگی بین دایره بازاریابی و استراتژی کلی سازمان رسید باید در ابتدا با استراتژیهای بازاریابی آشنا شد. اگر با این استراتژیها آشنا باشیم آنگاه همه فعالیتهای دایره بازاریابی در جهت رسیدن به هدف اصلی سازمان هم سو و هماهنگ خواهد شد.

 سر فصل های دوره:

 • بررسی استراتژی های عام بازاریابی شامل استراتژیهای جغرافیایی بازار، اندازه با زار، تعهد به بازار، حذف بازار و ... .
 • بررسی استراتژی های موضع سازی یا یافتن جایگاه محصول در ذهن مشتری، نوآوری محصول، توسعه محصولات، اصلاح و مرتب کردن خطوط محصول، حذف محصولات غیر سودآور و... 
 • بررسی استراتژی قیمت گذاری محصولات جدید، قیمت گذاری نفوذی برای بدست آوردن سهم بازار، سودآوری، کنار زدن رقیب، افزایش و کاهش قیمت با توجه به دوره های اقتصادی و... .
 • بررسی استراتژی کانال های توزیع اختصاصی، عام، چند جانبه و... .
 • بررسی استراتژیهای تبلیغ، ترویج فروش، فروش حضوری و ... .

مخاطبان دوره:

 • مدیران بازرگانی
 • مدیران فروش
 • مدیران خرید
 • مدیران و کارشناسان بخش بازاریابی.

مدت دوره و تعداد جلسات:

برگزاری این دوره به روش های زیر پیشنهاد می شود:

 • یک دوره 17 ساعته برای مدیران ارشد و میانی مرتبط با بازاریابی
 • یک دوره 34 ساعته برای کارشناسان بازاریابی

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1101

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: بازاریابی و فروش (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت

 
 

مدرس دوره

 • 1

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا