اگر ما مغرور باشیم و در حین سخنرانی خودمان با زبان بدن خودمان، با نحوه استخدام کلمات خودمان، این غرور را به مخاطب خودمان نشان بدهیم، یک دیوار میان خودمان و مخاطبمان کشیدیم و این دیوار مانع از رسیدن پیام ما به صورت مؤثر و نافذ به مخاطبمان می شود. ما درحال سخنرانی کردن هستیم تا پیام خودمان را به مخاطب برسانیم و اگر این پیام از مسیر غرور ما عبور بکند، قطعاً مقصد مخاطب نخواهد بود و مخاطب آنچه که باید دریافت بکند را نمی کند.

این آموزش صوتی را در زیر بشنوید:

به نام بخشنده مهربان. 

سلام می کنم و وقت بخیر خدمت همه شما دوستان عزیزم در باشگاه مهارت اوج. امیدوارم که حالتون خوب باشد.
علی رضوانی تبار (کلیک کنید) هستم مدرس و مربی فن بیان ومهارت های ارتباط کلامی. افتخار دارم با تقدیم یک فایل صوتی آموزشی دیگر دقایقی را در خدمت شما باشم. امروز می خواهم در رابطه یکی دیگر از اشتباهات رایج درسخنرانی با شما صحبت بکنم که خیلی دیده می شود که متأسفانه گریبان گیر بسیاری از سخنران شده است. غرور سخنران. اگر ما مغرور باشیم و در حین سخرانی خودمان با زبان بدن خودمان، با نحوه استخدام کلمات خودمان، این غرور را به مخاطب خودمان نشان بدهیم، یک دیوار میان خودمان و مخاطبمان کشیدیم و این دیوار مانع از رسیدن پیام ما به صورت مؤثر و نافذ به مخاطبمان می شود. ما درحال سخنرانی کردن هستیم تا پیام خودمان را به مخاطب برسانیم و اگر این پیام از مسیر غرور ما عبور بکند، قطعاً مقصد مخاطب نخواهد بود و مخاطب آنچه که باید دریافت بکند را نمی کند. من یک مثال برای تان بزنم. شما فرض بکنید به خرید رفتید و وارد یک مغازه شدید و یک فروشنده بسیار با غرور با شما برخورد می کند و شما از رفتار زننده ایشان ناراحت می شوید. آیا بازهم دوست دارید دقایق بیشتری را بعد از دیدن این رفتار در آن فروشگاه بمانید؟ آیا دوست دارید برای دفعات بعدی هم به این فروشگاه مراجعه بکنید؟ قطعاً نه. ما هم به عنوان سخنران اگر مغرور باشیم، مشتریان خودمان که مخاطبانمان هستند از دست می دهیم، هم درآن برنامه از دست می دهیم و هم یک تصویر ذهنی بسیار زشت از خودمان در ذهن مخاطب ایجاد می کنیم که برای سخنرانی های بعدی هم می تواند تأثیر گذار باشد و حتی مخاطب ما به دیگران هم این موضوع را سرایت بدهد که آقا یا خانم x خیلی مغرور هست و کاملاً غرور از صحبت خودش پیداست. اینکه ما در حین صحبت خودمان خیلی از خودمان تعریف بکنیم که فلان موفقیت را کسب کردیم، فلان کار را انجام دادیم، از نگاه مخاطب خیلی جالب نیست و مخاطب خیلی دوست ندارد که این صحبت ها را بشنود مگر اینکه این نوع صحبت ها تعیین کننده پیام شما باشد و به عنوان غرور و خودستایی تلقی نشود. مخاطب ما در مقابل ما نشسته تا خودستایی ما را ببیند و اگر این خودستایی و غرور بسیار در صحبت ما مشهود باشد، باعث می شود که مخاطب به سختی باقی حرف های ما را هم قبول بکند. پس به جای خودستایی باید با ارائه مطالب خوب، کاری بکنیم که مخاطب خودش به این نتیجه برسد که باید ما را مورد تحسین، تشویق و ستایش خودش قرار بدهد و نکته نهایی بنده در این فایل صوتی اینکه درخت هرچه پربار تر خمیده تر. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز و در اوج باشید. تا تقدیم یک فایل صوتی دیگر با همه شما خداحافظی می کنم.

MP3 download icons