•  آیا حضور و رفتار مخاطبان در ترس از صحبت در جمع تاثیرگذار است؟
    خانم لطفی نژاد از شیراز
  • 1

فایل صوتی پرسش و پاسخ را اینجا بشنوید...

YQMP3

MP3 download icons

متن این پرسش و  پاسخ را در زیر بخوانید:

استاد یک سؤالی داشتم از حضورتان: آیا خود مخاطبین هم در این ترس که به ما وارد می شود، تأثیرگذار هست؟ و یا رفتارشان و حضورشان در کل تأثیر می گذارد یا خیر؟


سؤال بسیار خوبی است خانم لطفی نژاد. دقیقاً یکی از عواملی که باعث می شود که ما ترس داشته باشیم مخاطبان ما هستند. اما چرا این اتفاق می افتد که مخاطبان ما به جای اینکه به ما انرژی بدهند، باعث ترس ما می شود و انرژی منفی به ما می دهد؟ دلیل به خودمان برمی گردد. مشکل اینجاست که ما نسبت به مخاطبانمان شناخت درستی نداریم. یعنی نمی دانیم علایق مخاطب ما چیست. نمی دانیم مخاطب ما با چه پس زمینه فکری به صحبت ما گوش می کند و مخاطب ما قرار گرفته است. نمی دانیم مخاطب ما چه سنی دارد تا زمانی که وارد می شویم و مخاطب مان را می بینیم. نمی دانیم که مخاطب ما بیشتر آقا هست یا بیشتر خانم هست و چقدر خودمان را ببریم به سمتی که مردانه صحبت بکنیم یا زنانه صحبت بکنیم. علایق و دغدغه های مخاطب ما چیست. پس ببینید یکی از عوامل ترس از صحبت در جمع این هست که ما مخاطب مان را نمی شناسیم و آمادگی نداریم نسبت به مخاطب مان. یعنی شناخت درستی از مخاطب مان نداریم و اگر بخواهیم این ترس و این عامل را از بین ببریم، باید نسبت به مخاطب مان از خودمان سؤال بپرسیم. سؤال های سختی هم بپرسیم و حتماً به همه آنها پاسخ بدهیم. حتماً وقتی می خواهید صحبت بکنید سعی بکنید مخاطبتان را به خوبی بشناسید.