دوره برنامه ریزی موفقیت فردی

سرفصل های دوره:

 • هدف چیست؟
 • تعریفی از موفقیت
 • گام های کوچک در مسیر موفقیت
 • خوشی های زودگذر زندگی
 • گام های موفقیت
 • اصولی برای هدف گذاری
 • برنامه ریزی بر مبنای اهداف
 • شما به خودتان ایمان دارید؟
 • عادت خوب، عادت بد
 • برنامه 30 روزه معجزه می کند
 • خودتان را تشویق کنید
 • چندین قانون کاربردی در موفقیت و پیروزی

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1305

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مدیریت بر خود (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت