دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر

ضرورت های دوره: 
امروزه یکی از مهارت های بسیار مهم و کاربردی آموختن مهارت های مذاکره و ارتباط با دیگران و بخصوص مشتریان می باشد.
یکی از راه های ارتباطی که امروزه بسیار فراوان شده، ارتباط از طریق تلفن می باشد،
انجام هر کاری نیازمند دانستن مهارت های مربوطه می باشد، برای مذاکره ی تلفنی مطلوب نیز بایستی مهارتهای آن را بیاموزید، در این دوره تلاش شده تا تمام مهارت های مورد نیاز برای یک مکالمه تلفنی قوی جمع آوری شده و به علاقه مندان به آن آموزش داده شود.

سرفصل های دوره:

• آشنایی با اهمیت مذاکره تلفنی
• مهارت های پیش از شروع مکالمه تلفنی
• مهارت های مورد نیاز هنگام شروع مکالمه
• مهارت های مورد نیاز هنگام مکالمه
• مهارت های مورد نیاز در پایان مکالمه
• نکاتی برای برقراری ارتباط بهتر
• نکاتی برای استفاده از پیغام گیر
• نکاتی برای گذاشتن پیغام
• نکات مهم در مذاکره از طریق تلفن همراه
• مکالمات بین المللی
• آشنایی با کلمات و جملاتی که به کاربردن آنها درست نیست
• چند نکته مهم برای سازمان ها
• نکاتی برای صحبت با مشتری شاکی
• نکاتی برای بازاریابی پیامکی موثر
• نمایش فیلم آموزشی از مذاکره تلفنی

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه  mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1804

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: مهارت ارتباطی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت