دوره اصول فن بیان

سرفصل های دوره :

 • کلیات: جایگاه فن بیان در ارتباطات، فن بیان راهبرد تمایز، مبانی ارتباطات، تعاریف، فرایند، احساس و ادراک، اهمیت کلام در نگاه دینی
 • ارتباط گریزی: تعریف، انواع ارتباط گریزی، سطوح ارتباط گریزی، ریشه و علل، آثار ارتباط گریزی، درمان ارتباط گریزی
 • سکوت: تعریف، مظاهر سکوت، پیامدها، انواع تعریف آوا، انواع آوا، تفاوت سکوت و آوا، رابطه سکوت و ابعاد شخصیتی، علل ایجاد سکوت، عوامل مؤثر بر درمان سکوت
 • تعریف فن بیان: اهمیت کلام، اهمیت و ضرورت فن بیان
 • اجزاء و عوامل فن بیان
 • مخاطب شناسی: روانشناسی و جامعه شناختی و مردم شناسی مخاطب، تشخیص نیاز مخاطب، شعاع و میزان نیاز، شخصیت شناسی
 • نفوذ در مخاطب: مراحل روانی نفوذ، اصول نفوذ، قانون پارتو در ارتباطات
 • پیام: ویژگی های پیام در فن بیان
 • سخنران: ویژگی های یک سخنران خوب، اصول سخنرانی خوب، تقویت فن بیان
 • فضا و تجهیزات: نقش فضا در فن بیان

 

گواهینامه ها


گواهینامه مرکز مهارت اوج
   (به همه شرکت کنندگان اعطا می شود)

نمونه گواهینامه مرکز مهارت اوج


گواهینامه MPT اتریش (90 هزار تومان)

نمونه گواهینامه mpt اتریش 
گواهینامه ACCNP ایتالیا (70 هزار تومان)

نمونه گواهینامه ACCNP ایتالیا

اطلاعات کلی دوره


   کد دوره: 1005

   
نوع دوره: مهارت محور (+)

  دسته بندی: فن بیان و سخنرانی (+)

   مدت دوره: 8 الی 16 ساعت