club

به باشگاه مهارت آموزان اوج خوش آمدید.


در این جمع قصد داریم با اشتراک گذاری مطالب مهارت محور در افزایش مهارت اعضای باشگاه از بستر هم افزایی گام برداریم.
این گروه به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مهارت اوج و به سرپرستی علی رضوانی تبار به فعالیت می پردازد.

 

 

club reg2