مرکز مهارت اوج بهره گیری از بهترین اساتید را تنها راه تضمین کیفیت آموزشی خود می داند و در این راستا همواره جذب اساتید مجرب را در دستور کار خود قرار داده است.  در این بخش با اساتید مرکز مهارت اوج آشنا شوید:

 • مهندس علی رضوانی تبار

  مهندس علی رضوانی تبار

  حوزه تخصص: مهارت های ارتباطی
 • دکتر محمد احمدی

  دکتر محمد احمدی

  حوزه تخصص: مدیریت استراتژیک و بازاریابی
 • دکتر مهدی صفری

  دکتر مهدی صفری

  حوزه تخصص: اصول نگارش و مکاتبات
 • دکتر کیوان لطفی

  دکتر کیوان لطفی

  حوزه تخصص: روابط عمومی و رسانه
 • دکتر مرتضی هندیجانی فرد

  دکتر مرتضی هندیجانی فرد

  حوزه تخصص: مدیریت کارآفرینی
 • مهندس یاشار بهمند

  مهندس یاشار بهمند

  حوزه تخصص: بازاریابی محتوایی
 • مهندس مجتبی شیخعلی

  مهندس مجتبی شیخعلی

  حوزه تخصص:مذاکره و متقاعدسازی
 • دکتر هادی صفری

  دکتر هادی صفری

  حوزه تخصص: روانشناسی
 • 1