مرکز مهارت اوج بهره گیری از بهترین اساتید را تنها راه تضمین کیفیت آموزشی خود می داند و در این راستا همواره جذب اساتید مجرب را در دستور کار خود قرار داده است.  در این بخش با اساتید مرکز مهارت اوج آشنا شوید:

مهندس علی رضوانی تبار

مهندس علی رضوانی تبار

حوزه تخصص: سخنرانی، ارائه و مهارت های ارتباطی بیشتر
دکتر مهدی صفری

دکتر مهدی صفری

حوزه تخصص: اصول نگارش و مکاتبات بیشتر
دکتر محمد احمدی

دکتر محمد احمدی

حوزه فعالیت: مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی بیشتر
دکتر کیوان لطفی

دکتر کیوان لطفی

حوزه تخصص: روابط عمومی و رسانه
دکتر مرتضی هندیجانی فرد

دکتر مرتضی هندیجانی فرد

حوزه تخصص: مدیریت کارآفرینی
مهندس یاشار بهمند

مهندس یاشار بهمند

حوزه تخصص: بازاریابی محتوایی
  • 1