مرکز مهارت اوج بهره گیری از بهترین اساتید را تنها راه تضمین کیفیت آموزشی خود می داند و در این راستا همواره جذب اساتید مجرب را در دستور کار خود قرار داده است.  در این بخش با اساتید مرکز مهارت اوج آشنا شوید:

  • 1